MRM Advies

Adviestrajecten bieden we in vele vormen aan. Soms is een gesprek voldoende om een vraagstuk op te lossen. In het andere gevallen is de probleemstelling  complexer en vraagt de oplossing ervan langere tijd. Wat uw vraag ook is en welk traject daar bij hoort, MRM denkt hier graag in mee. We zetten daarvoor diverse specialistische kennis in, natuurlijk afgestemd op het vraagstuk dat er ligt.

Kennis en kunde

MRM is actief binnen de overheid op het ruimtelijke domein en heeft van origine een afdeling die zich bezighoudt met adviestrajecten binnen KVGM (Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Binnen deze vakgebieden heeft MRM de nodige specialisten in huis.

De collega’s van MRM hebben veel ervaring en beschikken over uiteenlopende achtergronden en specialistische opleidingen. Als multidisciplinair adviesbureau werken we integraal als één team.  De bundeling van expertise zorgt voor brede inzichten en voor de juiste oplevering van de te realiseren plannen en adviezen. Door regelmatige scholing en interne uitwisseling zijn onze Adviseurs goed op de hoogte van de ontwikkelingen en trends binnen het vakgebied.

Het ruimtelijk domein

In het ruimtelijk domein opereren we binnen de onderwerpen gebiedsontwikkeling, grondzaken en planologisch- juridische vraagstukken.  We zijn toegevoegde waarde bij bijvoorbeeld:

 • Het opstellen van beleidsnota’s zoals grondbeleid en uitgiftebeleid
 • Het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken
 • Het uitvoeren van risicoanalyses
 • Het geven van second opinions
 • Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen
 • Het toetsen van ruimtelijke plannen
 • Het uitvoeren van financiële controle
 • Het opzetten van projectbeheersingsinstrumenten

Naast bovenstaande inhoudelijke adviestrajecten zijn we inzetbaar voor:

 • Het opzetten en het effectiever maken van werkprocessen en teams
 • Het (inhoudelijk) begeleiden en coachen van collega’s

KVGM

Veiligheid staat volop in de aandacht. Recente incidenten op het gebied van (bedrijfs)veiligheid, zoals in de chemie, bouw en duurzaamheid, zorgen voor maatschappelijke onrust. Er zijn veel initiatieven om de veiligheid van processen te verbeteren en te optimaliseren. Organisaties werken hierbij in verschillende verbanden met elkaar samen en starten interne projecten op. Binnen dit krachtenveld maakt MRM zich sterk om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bij de uitvoering van adviestrajecten kan de veiligheidskundig adviseur verschillende rollen aannemen, desgewenst de vraag van de opdrachtgever.

 • Adviseur; De adviseur geeft organisaties advies over hoe zij kunnen omgaan met gevaren. Hij doet voorstellen ter verbetering van bestaande situaties.
 • Expert; De expert/inhoudsdeskundige heeft kennis en ervaring binnen een specifiek deel van het vakgebied. Hij kan hierover als deskundige geraadpleegd worden.
 • Trainer/Opleider/Coach; De trainer/opleider/coach draagt kennis over om bepaalde prestaties in het omgaan met gevaren te verbeteren. De coach begeleidt mensen op het gebied van omgaan met gevaren.
 • Connector/Verbinder; De connector verbindt mensen met elkaar. Hij begrijpt de verschillen tussen mensen die elkaar nodig hebben, maar moeite hebben om elkaar te vinden, te verstaan of te begrijpen. Hij is in staat die verschillen te overbruggen. Verbinding vindt plaats zowel binnen als tussen organisaties.
 • Inspecteur/auditeur; De inspecteur/auditeur controleert of wetgeving, procedures en/of instructies worden nageleefd, dan wel gestelde normen worden behaald.
 • Onderzoeker; De onderzoeker verzamelt informatie om kennis te verkrijgen. Doel hiervan is een probleemeigenaar te kunnen adviseren over de oplossing van zijn probleem of vraag.

Hoe pakken we het aan

Een adviestraject begint over het algemeen met een gesprek waarin de opdracht wordt verkend. De vraag- of probleemstelling wordt doorgenomen, de fases die het traject zal doorlopen, de rolverdeling en het eindpunt.

Met duidelijke communicatie en heldere rapportages helpen we u op weg. Samen komen we tot een advies waarmee u goede keuzes kunt maken, voor nu en voor de lange termijn.

Behoefte aan een advies binnen ons werkterrein? Neem contact met ons op en we helpen jou graag verder.